Hot News :

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยต้นโพธิ์-คลองคำแสนกวาง หมู่ 4 บ้านเพียเภ้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยต้นโพธิ์-คลองคำแสนกวาง หมู่ 4 บ้านเพียเภ้า ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินำชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 535,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560 เป็นเงิน 575,300 บาท

  คลิปวิดีโอ

  Facebook

  Poll

ชาวตำบลคำน้ำแซบสนับสนุนท้องถิ่นให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์น่าสนใจ