Hot News :

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หลังหมู่บ้านสาริน หมู่ 1 บ้านท่าข้องเหล็ก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หลังหมู่บ้านสาริน หมู่ 1 บ้านท่าข้องเหล็ก ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินำชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,339,500 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560 เป็นเงิน 1,456,800 บาท

  คลิปวิดีโอ

  Facebook

  Poll

ชาวตำบลคำน้ำแซบสนับสนุนท้องถิ่นให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์น่าสนใจ