Hot News :

ราคากลางโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมแสดงความอาลัยฯ ประจำปี 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมแสดงความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประจำปี 2560 "ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินำชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 216,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 216,000 บาท บาท

  คลิปวิดีโอ

  Facebook

  Poll

ชาวตำบลคำน้ำแซบสนับสนุนท้องถิ่นให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์น่าสนใจ