Hot News :

ราคากลางก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  โครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน   265,500.00  บาท

  คลิปวิดีโอ

  Facebook

  Poll

ชาวตำบลคำน้ำแซบสนับสนุนท้องถิ่นให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์น่าสนใจ