Hot News :

การขั้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ได้ประกาศรับสมัครเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ลงวันที่ 20 มกราคม 2560 นั้น บัดนี้ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ได้ทำการเลือกสรรบุคคลฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อทราบโดยทั่วกัน

  คลิปวิดีโอ

  Facebook

  Poll

ชาวตำบลคำน้ำแซบสนับสนุนท้องถิ่นให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์น่าสนใจ