Hot News :

ประกาศรายชื่อผู้มารับแบบ/ซื้อแบบรายการ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่4 บูรพา ซอย 5

     ตามประกาศเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ เรื่องประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่4 บูรพา ซอย 5 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิส์เลขที่ E7/2560  ลงวันที่ 5 เมษายน  2560 โดยกำหนดเสนอราคาประกวดราคาจ้างในวันที่ 27 เมษายน 2560และตามเอกสารประกวดราคาจ้างใน

  คลิปวิดีโอ

  Facebook

  Poll

ชาวตำบลคำน้ำแซบสนับสนุนท้องถิ่นให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์น่าสนใจ