Hot News :

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีทอเสื่อพัฒนา หมู่ที่ 10 บ้านคำนางรวย

      เดิมหมู่บ้าน คำนางรวย อยู่ติดคลองคำนางรวย และเป็นแหล่งที่มีต้นกกผือจำนวนมาก ต่อมาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ได้รวมตัวของชาวบ้้าน โดยมี นายใส นามบุญศรี เป็นประธาน มีสมาชิก 20 คน ได้จัดตั้งคณะกรรมการ กลุ่มทอเสื่อบ้านคำนางรวย ขึ้น มีการจัดทำระเบียบกลุ่ม การระดมเงินออม คนละ 100 บาท ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 101 หมู่ 10 บ้านคำนางรวย ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนจาก NGO และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานเกษตร และ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

  คลิปวิดีโอ

  Facebook

  Poll

ชาวตำบลคำน้ำแซบสนับสนุนท้องถิ่นให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์น่าสนใจ