จัดประชุมการดำเนินงาน "ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลคำน้ำแซบ "โดยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ พื้นที่ตำบลคำน้ำแซบ

         วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จัดประชุมการดำเนินงาน "ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลคำน้ำแซบ "โดยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ พื้นที่ตำบลคำน้ำแซบ เพื่อประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนภาคประชาชน ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงเครือข่ายแบบไร้รอยต่อ ณ ห้องประชุมแคนค้ำคูณ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

  คลิปวิดีโอ

  Facebook

ภาคีเครือข่าย

  Poll

ชาวตำบลคำน้ำแซบสนับสนุนท้องถิ่นให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์น่าสนใจ