Hot News :

ข่าวกิจกรรม

     เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จัดพิธีปิดการแข่งขัน คำน้ำแซบเกมส์ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560 และรวมภาพบรรยากาศ การแข่งขันมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตำบลคำน้ำแซบ คำน้ำแซบเกมส์ครั้งที่ 17 ที่ร.ร.บ้านคำนางรวย ชมและเชียร์ การแข่งขันฟุตบอล วอลเลบอล ตระกร้อ เปตอง จากทุกหมู่บ้าน ร่วมชิงชัยในตำบล กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ

     เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จัดพิธีเปิดการแข่งขัน คำน้ำแซบเกมส์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2560 มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตำบลคำน้ำแซบ คำน้ำแซบเกมส์ครั้งที่ 17 ที่ร.ร.บ้านคำนางรวย ชมและเชียร์ การแข่งขันฟุตบอล วอลเลบอล ตระกร้อ เปตอง จากทุกหมู่บ้าน ร่วมชิงชัยในตำบล กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ

 วันที่ 19 ธันวาคม 2560  เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ  พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ ในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน จิตอาสาเฉพาะกิจ ณ ที่ว่าการอำเภอวาริน

 วันที่ 9 ธันวาคม 2560  เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ พร้อมพี่น้องนักปั่น หัวใจสีเขียว ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ "จักรยานสีเขียว สองล้อพาเปรี้ยว ท่องเที่ยววิถีมูล" ระยะทาง 17 กม. ชมวิถีชีวิตชาวลุ่มน้ำมูลยามเช้า กับหมู่บ้านปั้นเตาอั้งโล่ ณ สนง.เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โดยมีกิจกรรม การถ่ายภาพวิถีชีวิตคนปั้นเตา การแข่งขันปั้นเตา เจาะรูรั้งผึ้ง การขี่เจ็ทสกี ท่าน้ำบ้านช่างหม้อ และอื่นๆอีกมากมาย

 วันที่ 8 ธันวาคม 2560  เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ลงพื้นที่หมู่ 1 บ้านท่าข้องเหล็ก สำรวจเรื่องร้องเรียนคลองทางน้ำถูกปิด เพื่อนำมาพิจารณาหาทางกไขต่อไป

 วันที่ 7 ธันวาคม 2560  เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อให้ผู้ประกอบการในตำบลคำน้ำแซบ ได้ทราบถึงกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินกิจการอย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมแคนค้ำคูณ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

 วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูล และบันทึกข้อมูล จปฐ.ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมแคนค้ำคูณ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

 งานประชาสัมพันธ์ เทศบาล คำน้ำแซบ ขอเชิญทุกท่านร่วมชมและเชียร์กีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตำบลคำน้ำแซบ คำน้ำแซบเกมส์ครั้งที่ 5 ที่ ร.ร.บ้านคำนางรวย ชมและเชียร์ การแข่งขันฟุตบอล วอลเลบอล ตระกร้อ เปตอง จากทุกหมู่บ้าน ร่วมชิงชัยในตำบล กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2560

  คลิปวิดีโอ

  Facebook

ภาคีเครือข่าย

  Poll

ชาวตำบลคำน้ำแซบสนับสนุนท้องถิ่นให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์น่าสนใจ