ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 20 พ.ย.60 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ นำข้าวเหนียว ไก่ย่าง ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล ในโอกาสพิธีทำบุญ ณ สนง.ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

      วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ร่วมในพิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU)ในการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่าง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น MOU(Memorandum of Understanding หรือ บันทึกความเข้าใจ) (จังหวัดอุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล อีกหนึ่งการพัฒนา เพื่อลูกหลานชาวคำน้ำแซบ

      วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้า ทีมงานช่างของเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ดำเนินการซ่อมแซมบ้านของผู้ยากไร้ในตำบลคำน้ำแซบ รายของนางหนูบ่าย สมดี 125 หมู่ 1 บ้านท่าข้องเหล็ก

      เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โดยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล นำอาหารใส่ปิ่นโต ห่อข้าว มากินร่วมกันยามเที่ยง ตามนโยบายท่านผู้ว่าอุบลราชธานี ท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ที่รณรงค์ปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติก โดยการห่ออาหารมารับประทานร่วมกันยามพักเที่ยง ทุกวันศุกร์ เพื่อสร้างความสามัคคี สร้างจิตสำนึกที่ดี ช่วยลดโลกร้อน ร่วมทั้งเจริญรอยตาม ในหลวงรัชกาลที่ 9 ส่งเสริมคนไทยอยู่อาศัยร่วมกันอย่างพอเพียง เมนูเด็ดวันนี้ อู๋ไส้ปล้าค้อใส่ผักกะแยง 

       วันที่ 22 พ.ย.60 สถาบันคีนันแห่งเอเซีย องค์กรไม่แสวหาผลกำไร ที่ก่อตั้งเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าพบปะพูดคุยแนะนำโครงการ "ไฟเซอร์ รู้-เฒ่า-ทัน-สุข ปีที่ 2" แก่เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ และผู้แทนในชุมชน ผู้รับผิดชอบด้านสุขภาพของตำบล โดยคัดเลือกพื้นที่ตำบลคำน้ำแซบ เตรียมความพร้อมในการทำโครงการเพื่อของบประมาณมาพัฒนาในพื้นที่

        เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ เชิญชม หมู่บ้านท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ "หมู่บ้านปั้นเตาและชาวเรือ" บ้านช่างหม้อ หมู่ที่ 5 ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ชั่วโมงเดียวก็เที่ยวได้

         วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จัดประชุมการดำเนินงาน "ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลคำน้ำแซบ "โดยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ พื้นที่ตำบลคำน้ำแซบ เพื่อประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนภาคประชาชน ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงเครือข่ายแบบไร้รอยต่อ ณ ห้องประชุมแคนค้ำคูณ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

     เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ รับมอบน้ำดื่มจากธนาคารออมสินสาขาวารินชำราบ เพื่อนำมาใช้ในการบริการประชาชน ในกิจกรรมของเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

  คลิปวิดีโอ

  Facebook

ภาคีเครือข่าย

  Poll

ชาวตำบลคำน้ำแซบสนับสนุนท้องถิ่นให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์น่าสนใจ