ข่าวกิจกรรม

 

ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น

การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น เทศบาลได้ดำเนินการจัดเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตฯ เพื่อมาพัฒนาท้องถิ่น ภาษีและค่าธรรมเนียมที่เทศบาลจัดเก็บ ประกอบด้วย
                     - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  - ภาษีป้าย   - ภาษีบำรุงท้องที่  - ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย   - ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 
          สำหรับความรู้เกี่ยวกับภาษีประเภทต่าง ๆ อธิบายโดยสังเขปไว้ดังนี้

กำหนดนโยบายความโปรงใสและตรวจสอบได้ขององค์กกรปกครองส่วนท้องถิ่น

     เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โดย นายสุเมธ ตรีศูลรัตน์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จัดกิจกรรม โครงการเกษตรอินทรีย์สร้างสรรค์ สู่การส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยการใช้สมุนไพร ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดยมีกลุ่มธนาคารขยะรีไซเคิล เข้าอบรมในการใช้พืชสมุนไพรของไทย และนำสมุนไพรไปขยายพันธุ์ต่อเนื่อง เพื่อนำลงไปใช้ชุมชน

     เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2560 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โดย นายสุเมธ ตรีศูลรัตน์ ขอบขอบคุณ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี ที่มาติดตั้งบ่อแก๊สชีวะภาพ ให้ชาวตำบลคำน้ำแซบ ที่ร่วมโครงการ จำนวน 3 ครัวเรือน

  เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โดย นายสุเมธ ตรีศูลรัตน์ นายกเทศมนตรี จัดประชุมชมรมผู้สูงอายุ ในส่วนการคัดเลือกคณะกรรมการดำเนินงาน และร่วมกันวางหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ของชมรม เพื่อให้ผู้สูงอายุในตำบลคำน้ำแซบ ได้มีกิจกรรมร่วมกัน เป็นการดูพ่อแม่ของพวกเรามีสุขภาพจิตที่ดี และการเตรียมเปิดวิทยาลัยผู้สูงวัย รุ่นที่ 2 ต่อไป

     เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โดย นายสุเมธ ตรีศูลรัตน์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นำโดย นายปรีชา นาบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานการจัดการขยะที่ต้นทาง ของธนาคารขยะรีไซเคิลของตำบลคำน้ำแซบ...

     เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โดย นายสุเมธ ตรีศูลรัตน์ นายกเทศมนตรี ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการฯ เพื่อเตรียมการเปิดธนาคารขยะรีไซเคิล แห่งที่ 6 บ้านนิมิตรใหม่พัฒนา หมู่ 6 ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โดย นายสุเมธ ตรีศูลรัตน์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลนครขอนแก่น และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานการจัดการธนาคารขยะ หมู่ 4 บ้านเพียเภ้า ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี...

  คลิปวิดีโอ

  Facebook

ภาคีเครือข่าย

  Poll

ชาวตำบลคำน้ำแซบสนับสนุนท้องถิ่นให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์น่าสนใจ