Hot News :

ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โดยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เข้าพบและมอบของที่ระลึกกับท่านประมูล แดนดี ท้องถิ่นวารินชำราบ ในโอกาสมารับตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

  วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โดยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เข้าพบและมอบกระเช้าแสดงความยินดี ต้อนรับท่านพ่อเมืองวารินชำราบ ท่านฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ ในโอกาสมารับตำแหน่งนายอำเภอวารินชำราบ

  วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จัดประชุมจัดตั้ง"ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ" เพื่อให้ศูนย์เป็นไปอย่างมีรูปธรรมและมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมได้รับบริการตามจุดสิทธิประโยชน์และเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขอย่างครอบคลุม โดยมีผู้แทนทุกหมู่บ้าน โรงพยาบาลวารินชำราบ รพ.สต.เพียเภ้าเข้าร่วมประชุม

  วันที่ 17 ตุลาคม 60 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ นำดอกไม้จันทน์ ที่ชาวตำบลคำน้ำแซบ ทั้งตำบล ร่วมใจกันทำขึ้น เพื่อมอบให้ทางอำเภอวารินชำราบ ใช้ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 26 มิถุนายน ที่จะถึงนี้...

  วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โดยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับท่านพ่อเมืองวารินชำราบ ท่านฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ ในโอกาสมารับตำแหน่ง นายอำเภอวารินชำราบ

  วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โดยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมกันประกาศเจตจำนง สุจริตในการบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบปฏิบัติตามเจตจำนงที่ได้แสดงไว้

  วันที่ 9 ต.ค.60 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ (ฝึกสมอง ป้องกันอัลไซเมอร์) ซึ่งได้ความอนุเคราะห์วิทยากร คูณหมอจากโรงพยาบาลวารินชำราบ มาให้ความรู้แก่ผู้สูงวัยกลุ่มเสี่ยงของตำบลคำน้ำแซบ เพื่อเรียนรู้การฝึกสมอง ทำให้แก้ไขปัญหาการลืมของผู้สูงวัย

  เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โดยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล นำอาหารใส่ปิ่นโต ห่อข้าว มากินร่วมกันยามเที่ยง ตามนโยบายท่านผู้ว่าอุบลราชธานี ท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ที่รณรงค์ปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติก โดยการห่ออาหารมารับประทานร่วมกันยามพักเที่ยง ทุกวันศุกร์ เพื่อสร้างความสามัคคี สร้างจิตสำนึกที่ดี ช่วยลดโลกร้อน ร่วมทั้งเจริญรอยตาม ในหลวงรัชกาลที่ 9 ส่งเสริมคนไทยอยู่อาศัยร่วมกันอย่างพอเพียง

  คลิปวิดีโอ

  Facebook

ภาคีเครือข่าย

  Poll

ชาวตำบลคำน้ำแซบสนับสนุนท้องถิ่นให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์น่าสนใจ