ข่าวกิจกรรม

 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างร่วมถ่ายภาพการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อแสดงออกว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน

 วันที่ 25 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ร่วมต้อนรับ ท่านผู่วาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ นำคณะ ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ สถานที่ จิตอาสา ทั่ง 8 ประเภท โดยมีท่านนายอำเภอวารินชำราบ ท่านฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ และหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอวารินชำราบ ให้การต้อนรับรายงานภาพรวม การจัดเตรียมงานของอำเภอวารินชำราบ ทุกด้านซึ่งพร้อมสำหรับการจัดงาน รองรับประชาชน ในวันพรุ่งนี้ 26 ต.ค.60 ณ วัดวารินทราราม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 

 วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ประจำปี 2560 ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมีท่านฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานในพิธี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 

  เทศบาลคำน้ำแซบ ขอเชิญร่วมถวายดอกไม้จันทร์ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพรปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์อำเภอวารินชำราบ วัดวารินทราราม อำเภอวารินชำาบ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

  เทศบาลคำน้ำแซบ ร่วมกับกลุ่มจิตอาสาธนาคารขยะรีไซเคิลบ้านคำนางรวยร่วมกับชุมชนริมทางรถไฟ ร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ ด้วยการตัดหญ้าริมถนนเส้นโรงสีไปหมู่บ้านเอื้ออาทร

  วันที่ 209 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ รับหน้าที่เก็บภาพบรรยากาศพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอวาริน

  วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ส่งมอบ ดาวเรืองจำนวน 300 ต้น ให้ทางอำเภอวารินชำราบ เพื่อใช้ตกแต่งสถานที่ วางดอกไม้จันทน์ ณ วัดวารินทราราม

  วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โดยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เข้าพบและมอบของที่ระลึกกับท่านประมูล แดนดี ท้องถิ่นวารินชำราบ ในโอกาสมารับตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

  คลิปวิดีโอ

  Facebook

ภาคีเครือข่าย

  Poll

ชาวตำบลคำน้ำแซบสนับสนุนท้องถิ่นให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์น่าสนใจ