ข่าวกิจกรรม

        วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ เป็นเจ้าภาพจัดสถานที่ และร่วมอบรมการคำนวนปริมาณก๊าชเรือนกระจกจากการนำขยะไปแปรรูป แก่บุคคลากร ผู้ประสานงานและผู้นำชุมชน จาก อปท.เครือข่ายหัวใจสีเขียวจังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมแคนค้ำคูณ สนง.เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

      วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ร่วมต้อนรับคณะจาก อบต.หนองหงส์ จ.ชลบุรี ในโอกาส มาส่ง คุณทัศนีย์ กำเหนิดสิงห์ หัวหน้าฝ่าย ส่งเสริมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม ในโอกาสย้ายมาเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

      วันที่ 26 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ รับการตรวจงานนิเทศงานจากสำนักงานท้องถิ่นอำเภอวารินชำราบ โดยท่านท้องถิ่นอำเภอวารินชำราบ ท่านประมูล แดนดี และคณะ พร้อมรับฟังในการพัฒนาด้านต่าง ระเบียบ แนวทางปฏิบัติงาน เพื่อนำมาพัฒนา สำนักงานของเราดีมีคุณภาพยิ่งขึ้น

      วันที่ 25 มกราคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ รับการตรวจงานนิเทศงานจากสำนักงานท้องถิ่นอำเภอวารินชำราบ ในการพัฒนาด้านต่าง พร้อมรับฟังระเบียบ แนวทางปฏิบัติงาน เพื่อนำมาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราดีมีคุณภาพยิ่งขึ้น

  วันที่ 25 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดการขยะ ของเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จาก อบต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ณ ธนาคารบ้านช่างหม้อ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 ธนาคารในตำบลคำน้ำแซบ ดดยฟังการบรรยายการดำเนินงานในการลดขยะจากต้นทาง นำมาฝากที่ธนาคาร ชมหมู่บ้านช่างหม้อ หมู่บ้านปั้นเตา วิถีชีวิตชาวเรือ และซื้อสินค้าดีในตำบลคำน้ำแซบ

   วันที่ 24 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จัดประชุมพิจารณา งบประมาณ โครงการ สปสช.พื้นที่ตำบลคำน้ำแซบ โดยมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ พื้นที่เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ร่วมกันพิจารณา ในโครงการต่างที่จะดำเนินงาน เพื่อให้ชาวตำบลคำน้ำแซบได้รับโครงการดี ในการจัดการสุขภาพ

   วันที่ 18 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ร่วมทำโรงทาน ในงานปฎิบัติธรรมอาจริยบูชา 100 ปี ชาตกาล (หลวงพ่อชา สุภัทโท)  ณ วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

    วันที่ 17 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ร่วมกิจกรรมปั่น ปั่น ปั่น ปั่นจักรยาน ทานน้ำปั่นผลไม้ ในเส้นทางในตำบลคำน้ำแซบ โดยมีท่านนายอำเภอวารินชำราบ ท่าน ฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ เป็นผู้นำปั่น พาหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอวารินชำราบ ร่วมปั่นจักรยานในเส้นทางตำบลคำน้ำแซบ แล้วมาร่วมกันกินน้ำปั่น

  คลิปวิดีโอ

  Facebook

ภาคีเครือข่าย

  Poll

ชาวตำบลคำน้ำแซบสนับสนุนท้องถิ่นให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์น่าสนใจ