Hot News :

ข่าวประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์

วัน เวลา สถานที่ ให้บริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ประจำเดือน มีนาคม 2560

ด้วย เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จะจัดหน่วยบริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน มีนาคม 2560 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) และบริการรับชำระภาษี ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ จึงได้กำหนดแผนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ เพื่อทราบโดยทั่วกัน

  คลิปวิดีโอ

  Facebook

ภาคีเครือข่าย

  Poll

ชาวตำบลคำน้ำแซบสนับสนุนท้องถิ่นให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์น่าสนใจ