ข่าวประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังเชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เพื่อให้การดำเนินการรับคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลในการเสนอของบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทั่วถึง เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จึงกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังเชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามรายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมนี้

  คลิปวิดีโอ

  Facebook

ภาคีเครือข่าย

  Poll

ชาวตำบลคำน้ำแซบสนับสนุนท้องถิ่นให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์น่าสนใจ