สภาเทศบาล

นายฐิติรัตน์ อุ่นวงศ์

ประธานสภาเทศบาล

นายสุบรรณ สองสี

รองประธานสภาเทศบาล

นายจตุพร จันทุมา

ปลัด/เลขานุการสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสุบรรณ สองสี

สมาชิกสภาเทศบาล

นางมลวิภา แสงวงศ์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายบุญมี จันอ่อน

สมาชิกสภาเทศบาล

นายประจักษ์ จันทาโทอ่อน

สมาชิกสภาเทศบาล

นายนิรันดร์ แสงพฤกษ์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุกริต มอบมิตร

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายฐิติรัตน์ อุ่นวงศ์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายเฉลิมพล ทัดเทียม

สมาชิกสภาเทศบาล

นายเชาวฤทธิ์ ยิ่งยศ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสันติศักดิ์ บุญคำ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายณฐพล บุญชู

สมาชิกสภาเทศบาล

นายศิริวัฒน์ โคตรเมือง

สมาชิกสภาเทศบาล

  คลิปวิดีโอ

  Facebook

ภาคีเครือข่าย

  Poll

ชาวตำบลคำน้ำแซบสนับสนุนท้องถิ่นให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์น่าสนใจ