คณะผู้บริหาร

นายสุเมธ ตรีศูลรัตน์

นายกเทศมนตรี

นายณรงค์ พันธุโสรี

รองนายกเทศมนตรี

นายอภัย ชมภูมี

รองนายกเทศมนตรี

นายสิริรัฐ ธิมา

เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายสุวรรณ ธิมา

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

  คลิปวิดีโอ

  Facebook

  Poll

ชาวตำบลคำน้ำแซบสนับสนุนท้องถิ่นให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์น่าสนใจ