Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

นายจตุพร จันทุมา

ปลัดเทศบาล

นางนภนรรณ ทองเรือง

รองปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

- ว่าง -

หัวหน้าสำนักปลัด

นางทิพวัน เกตุสิริ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายยุทธนา ภวภูตานนท์
ณ มหาสารคาม

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางพิสมัย มีชัย

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  คลิปวิดีโอ

  Facebook

  Poll

ชาวตำบลคำน้ำแซบสนับสนุนท้องถิ่นให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์น่าสนใจ