Hot News :
กองการศึกษา

นางพิสมัย มีชัย

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

พนักงานเทศบาล

นางสาววรินทร สกุลพอง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางนิตยา เจริญราษฎร์

ครูผู้ดูแลเด็ก

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวพัชรี กุลคำ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวศุภวิตรา วงษาลี

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นายรณชิต พรหมรัตน์

คนงานทั่วไป

นางปราณี สังฆพรม

คนงานจ้างเหมา (แม่บ้าน)

  คลิปวิดีโอ

  Facebook

ภาคีเครือข่าย

  Poll

ชาวตำบลคำน้ำแซบสนับสนุนท้องถิ่นให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์น่าสนใจ