Hot News :

 

กองคลัง

 

นางทิพวัน เกตุสิริ

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

พนักงานเทศบาล

 

นางสาวธนพร  พงษ์สุระ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางสาวญาณวรรณ์  โพธิ์อ่อน

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 

นางเพชรอนงค์  บุญรักษา

เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน

 

พนักงานจ้างภารกิจ/คนงานทั่วไป

 

นางชญานุช ยอดเพชร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและและบัญชี

 
 

นางสาวบุษบา สายบุปผา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 

 
 

นางสาววราภรณ์ นูกอง

คนงานจ้างเหมา

  คลิปวิดีโอ

  Facebook

  Poll

ชาวตำบลคำน้ำแซบสนับสนุนท้องถิ่นให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์น่าสนใจ