เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำน้ำแซบ รพ.สต.เพียเภ้าจัดโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำน้ำแซบ รพ.สต.เพียเภ้าจัดโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพผู้สูงอายุ 

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำน้ำแซบ รพ.สต.เพียเภ้าจัดโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพผู้สูงอายุ บ้านคำนางรวย เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ด้านโภชนาการที่ดี มีสุขภาพที่แข็งแรง ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม สุขภาพจิตดี ห่างไกลโรค โดยมีผู้สูงอายุในบ้านคำนางรวยเข้าร่วมกิจกรรม

Poll

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ