ประกาศราคากลาง การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ (บ้านแม่ส่งศรี ส่งเสริม - บ้านพ่อหา ฉลาดแย้ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันศุกร์, 21 สิงหาคม 2563 16:27

               ด้วย เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ (บ้านแม่ส่งศรี ส่งเสริม - บ้านพ่อหา ฉลาดแย้ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

    ดังนัน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอประชาสัมพันธ์ ประกาศราคากลางและรายละเอียดข้อมูลราคากลางดังกล่าว   มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้)

 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ