พื้นที่

 

พื้นที่

ตำบลคำน้ำแซบเป็นพื้นที่ ที่เนินสูงสลับกับแอ่งน้ำ หรือที่ลุ่มริมแม่น้ำ มีสภาพทางกายภาพที่ได้เปรียบว่าตำบลอื่นๆ ในด้านการคมนาคม ตั้งอยู่ริมน้ำมูล มีความอุดมสมบูรณ์ ในเรื่องน้ำเพื่อการเกษตร การประมง และติดถนนหลัก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ในเมือง และ ต.กุดลาด อ.เมือง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.แสนสุข และ ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ

อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 12.01 ต.ร.กม.

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ทำประมง, เครื่องปั้นดินเผา และรับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,691 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 324 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 19.16 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางตามถนนสายวาริน - ศรีสะเกษ และถนนเลี่ยงเมือง ห่างจากอำเภอวารินชำราบ 3 กม. ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 6 กม.

ผลิตภัณฑ์

เครื่องปั้นดินเผาและอุปกรณ์เตาเผา

 

ชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร ชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
บ้านท่าข้องเหล็ก 1,245  นายสากล สังฆพรม
บ้านโพธิ์มูล 1,106  นางสาวธันยมัย ชอบเสียง
บ้านคำนางรวย 630  นางยุภาพร บุญประชุม
บ้านเพียเพ้า 877  นางฉวีวรรณ วงศ์ษาหล้า
บ้านช่างหม้อ 555  นายสมจิตร์ ผันผอง
บ้านนิมิตรใหม่พัฒนา 323  นายทองแดง ไชยทุม
บ้านคำนางรวยใต้ 394  นายสมพงษ์ เวฬุวนารักษ์
บ้านท่าข้องเหล็ก 970  นายประยุทธ์ ทรัพย์สิน
บ้านท่าข้องเหล็ก 924  นายสุนทร ภูศรีฤทธิ์
10  บ้านคำนางรวย 792  นางปิยะรัตน์ ยืนสุข

Poll

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ