สำนักงานปลัด

 

น.ส.ชื่นนภา  คำแน่น

หัวหน้าสำนักปลัด

 

พนักงานเทศบาล

 

นางสาวณภษร บุญเฉลียว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายชัยศักดิ์ ดิษฐอั๊ง

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เรือเอกหญิง ณัฐฐิญา กิตติ์ธนกาญจน์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 

นางภานิชา องค์สถาพร

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายวีรณัฐกรณ์ พรหมเอี่ยม

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน

นางอรุณรัตน์ งามสนิท

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

พนักงานจ้างภารกิจ/คนงานทั่วไป

 

นางสาวรติรัตน์ กิตติ์ธนกาญจน์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

นางสาวดรุณี งามสนิท

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

 

ว่าง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

นายสนอง กาลเนตร

พนักงานขับรถยนต์

นายวุฒิชัย บุญนิตย์

พนักงานขับรถยนต์

นายคมสันต์ กลมเกลี้ยง

พนักงานขับรถยนต์

 

นายเอกราช ดวงโสภา

พนักงานขับรถยนต์

นายสมัย แก่นลา

คนงานประจำรถขยะ

นายยุทยา เมดพงษ์

คนงานประจำรถขยะ

 

นายอมรเทพ มณเทียนอาจ

นักการภารโรง

นายบัญชา รักษาโฉม

คนงานทั่วไป

นายสุวิพงษ์ พันธ์โสรี

คนงานทั่วไป

 

นายเพลิน สายคูณ

คนงานทั่วไป

นางสาวประคอง จันทร์พวง

คนงานจ้างเหมา (แม่บ้าน)

นายบุญกอง นิพระขัน

คนงานจ้างเหมา

 

นายชนัญ เอกสุวรรณ์

คนงานจ้างเหมา

นายพิบูลย์ โอบอ้วน

คนงานจ้างเหมา

นายสมยศ เชื้อโชติ

คนงานจ้างเหมา

<!— Rows 10 —->

นายสังวาล วงค์ทองดี

คนงานจ้างเหมา (ยาม)

นายสุรพงษ์ เอกสุวรรณ์

คนงานจ้างเหมา

นางสาวจันทร์เพ็ญ หิมคุณ

คนงานจ้างเหมา

Poll

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ