<!— Header 2 —->

กองช่าง

<!— Rows 1 —->

นายยุทธนา ภวภูตานนท์
ณ มหาสารคาม

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

พนักงานเทศบาล

 

นายเอกพล ตะนะดี

นายช่างโยธาอาวุโส

นางสาวสายไหม ขวัญสูนู

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

 

นายธนบัณฑิต ภาพกลาง

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายถาวร สีสาย

คนงานทั่วไป

นายถาวร จันทร์ทบ

คนงานทั่วไป

 

นายวิเชียร มนเทียรอาจ

คนงานทั่วไป

นายธีระดล ธรรมสัตย์

คนงานทั่วไป

นายวิโรจน์ ไชยมูล

คนงานจ้างเหมา

 

นายณัฐวุฒิ ทางทอง

คนงานจ้างเหมา

นายสายทอง ถาวรพงษ์

คนงานจ้างเหมา

นายสมเกียรติ คงคารัตน์

คนงานจ้างเหมา

 

นายสถาพร สุธรรมแจ่ม

คนงานจ้างเหมา

นายกำจร ขุนตาแสง

คนงานจ้างเหมา

นายธนบูรณ์ โคตรพงษ์

คนงานจ้างเหมา

 

นายเผด็จ ศรีคราม

คนงานจ้างเหมา

Poll

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ