นายสุเมธ ตรีศูลรัตน์

นายกเทศมนตรี

นายจตุพร จันทุมา

ปลัดเทศบาล

  Poll

ชาวตำบลคำน้ำแซบสนับสนุนท้องถิ่นให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
  1. ข่าวกิจกรรม
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2560

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2560    

[ 25-06-2560 ] Hits:28

เอกสารประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย และการป้องกันภัยสำหรับประชาชน

เอกสารประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยสำหรับประชาชน ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย และการป้องกันภัยสำหรับประชาชน

[ 22-05-2560 ] Hits:55

งานจดทะเบียนพาณิชย์

งานจดทะเบียนพาณิชย์ ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์                ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคล ธรรมดา คนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือนิติบุคคล รวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการค้าอันเป็นพาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

[ 22-05-2560 ] Hits:50

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ราคากลาง

  คลิปวิดีโอ

  Facebook

ภาคีเครือข่าย

  เว็บลิงค์

   บริการลิงค์ไปยังเว็บไซต์เพื่อนบ้าน เลือกลิงค์เว็บไซต์ที่ท่านต้องการ ได้ที่นี่..

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์น่าสนใจ