Hot News :

Poll

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ภาคีเครือข่าย

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ประจำปีงบประมาณ 2564  

[ 05-10-2563 ] Hits:100

โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "รู้วินัย ใส่ใจการทำงาน"

วันที่ 14 ก.ย.63 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จัดโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "รู้วินัย ใส่ใจการทำงาน" ณห้องประชุมแคนค้ำคูณ เพื่อเพิ่มความรู้ในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติงาน

[ 17-09-2563 ] Hits:13

ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

[ 03-09-2563 ] Hits:56

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Mostly Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Mostly Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 24.14 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ