คณะผู้บริหาร

 

 

นายณฐพล  บุญชู

นายกเทศมนตรี

มือถือ 098-6242194

 

 

นายประจักษ์  จันทาโทอ่อน

รองนายกเทศมนตรี

มือถือ 089-9460110

 

นายสมจิตร  ผันผอง

รองนายกเทศมนตรี 

มือถือ 095-8859253

 

 

น.ส.นงนาจ คำหอม

เลขานุการนายกเทศมนตรี

มือถือ 0614259991

 

 

 

นายประมวล เยื่อใย 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
มือถือ xxx-xxxxxxx

 

นายจตุพร จันทุมา

ปลัดเทศบาล
มือถือ 089-8441814

 

นางนภนรรณ  ทองเรือง

รองปลัดเทศบาล
มือถือ 085-8589456

 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ