สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
 

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ12สิงหา

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โดยการนำของนายณฐพล บุญชู นายกเทศมนตรีตำบลคำน้ำแซบ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ12สิงหา โดยมี พ.ต.ท.อัครพงษ์ สอนสุภาพ รอง ผกก.ป.ฯ *พ.ต.ท.ฐานะกิจ รัตนพันธ์ สวป.ฯ นำข้าราชการตำรวจจิตอาสา /นักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 20 นาย, กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน ,ผู้นำชุมชน, ประชาชนจิตอาสา และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการชุมชนยั่งยืนฯ บ้านคำนางรวยใต้ รวมทั้งสิ้น...

[ 11-08-2565 ] Hits:12

วันที่ 9 ส.ค. 65 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จัดการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/ 2565 ณ ห้องประชุมแคนค้ำคูณ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โดยมี ฝ่ายสภา คณะผูบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง

วันที่ 9 ส.ค. 65 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จัดการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/ 2565 ณ ห้องประชุมแคนค้ำคูณ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โดยมี ฝ่ายสภา คณะผูบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง

[ 10-08-2565 ] Hits:19

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โดยการนำของนายณฐพล บุญชู นายกเทศมนตรีตำบลคำน้ำแซบ จัด โครงการส่งเสริมอาชีพ เยาวชน ผู้พิการ ผู้ว่างงานกลุ่มสตรีและประชาชน ประจำปี 2565

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โดยการนำของนายณฐพล บุญชู นายกเทศมนตรีตำบลคำน้ำแซบ จัด โครงการส่งเสริมอาชีพ เยาวชน ผู้พิการ ผู้ว่างงานกลุ่มสตรีและประชาชน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมแคนค้ำคูณ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โดยมี ผู้นำหมู่บ้าน กลุ่มสตรี ผู้ว่างงานในตำบลคำน้ำแซบ เข้ารับการฝึกการทำกาแฟ ชา เครื่องดื่ม เพื่อต่อยอดไปประกอบอาชีพในอนาคต  

[ 08-08-2565 ] Hits:19

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 ท่านณฐพล บุญชู นายกเทศมนตรีตำบลคำน้ำแซบ นำข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัย เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 ท่านณฐพล บุญชู นายกเทศมนตรีตำบลคำน้ำแซบ นำข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัย เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีท่านกัณตภณ สุขสงค์ นายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธาน  

[ 28-07-2565 ] Hits:22

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ