สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

ประชาสัมพันธ์ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน

ประชาสัมพันธ์ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน  

[ 14-10-2564 ] Hits:4

เทศบาลตำบลคำแซบ เข้ารับรางวัลออนไลน์ ในพิธีมอบรางวัล รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564 รางวัลชมเชย

เทศบาลตำบลคำแซบ เข้ารับรางวัลออนไลน์ ในพิธีมอบรางวัล รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564 รางวัลชมเชย

[ 07-10-2564 ] Hits:9

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ลงพื้นที่มอบของยังชีพ ผู้ที่กักตัวในตำบลคำน้ำแซบ เพื่อแบ่งเบาภาระ ขอผู้ที่กักตัวในชุมชน ในหมู่ 1 หมู่ 5 หมู่ 8

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ลงพื้นที่มอบของยังชีพ ผู้ที่กักตัวในตำบลคำน้ำแซบ เพื่อแบ่งเบาภาระ ขอผู้ที่กักตัวในชุมชน ในหมู่ 1 หมู่ 5 หมู่ 8

[ 16-09-2564 ] Hits:13

วันที่ 23 ส.ค.64 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จัดการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่2/ 2564

วันที่ 23 ส.ค.64 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จัดการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่2/ 2564 เพื่อพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมแคนค้ำคูณ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โดยมี ฝ่ายสภา คณะผูบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุม

[ 23-08-2564 ] Hits:28

 1. จัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ