สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

กิจกรรมเคารพธงชาติไทย และสวดมนต์ไหว้พร เพื่อความเป็นสิริมงคลชัยตอนเช้า และเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่พี่น้องประชาชน

วันจันทร์ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โดยการนำของนายณฐพล บุญชู นายกเทศมนตรีตำบลคำน้ำแซบ พร้อม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ร่วมกัน ทำกิจกรรมเคารพธงชาติไทย และสวดมนต์ไหว้พร เพื่อความเป็นสิริมงคลชัยตอนเช้า และเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่พี่น้องประชาชนครับ #ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/kamnamsab2013 และอีกช่องทาง https://www.kamnamsab.go.th/ โทร 045-424161 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.คำน้ำแซบ

[ 30-11-2564 ] Hits:5

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

[ 30-11-2564 ] Hits:7

ประกาศของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มอบให้เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ได้รับรางวัลชมเชย อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี (ธรรมาภิบาล) ประจำปีงบประมาณ 2564 ประเภททั่วไป

ประกาศของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มอบให้เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ได้รับรางวัลชมเชย อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี (ธรรมาภิบาล) ประจำปีงบประมาณ 2564 ประเภททั่วไป

[ 24-11-2564 ] Hits:12

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ลงพื้นที่มอบของยังชีพ ผู้ที่กักตัวใน บ้านช่างหม้อ ตำบลคำน้ำแซบ เพื่อแบ่งเบาภาระ ขอผู้ที่กักตัวในชุมชน

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ลงพื้นที่มอบของยังชีพ ผู้ที่กักตัวใน บ้านช่างหม้อ ตำบลคำน้ำแซบ เพื่อแบ่งเบาภาระ ขอผู้ที่กักตัวในชุมชน

[ 24-11-2564 ] Hits:11

 1. จัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ