สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดเก็บรายได้ การพัสกุและการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 16 ก.ค.64 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดเก็บรายได้ การพัสกุและการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่อความเข้าใจ ในระเบียบใหม่ๆ นำมาพัฒนาองค์กร โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ท่านธันยพร สาธุภาค ผอ.กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ และท่านทิพวัน เกตุสิริ ผอ.กองคลังเทศบาลเมืองเดช

[ 16-07-2564 ] Hits:15

ยื่นคำร้องขอทราบผลคะแนนสอบ พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

  ดาวโหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อกรอก   ระบบยื่นคำร้อง    

[ 02-07-2564 ] Hits:53

“วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

ตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) ให้ถือเป็นวันสำคัญสากล เพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางผิด และค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และรณรงค์ให้ประชาชนทั่วโลกได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด และให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไป

[ 21-06-2564 ] Hits:67

ลงตรวจวัวในหมู่ 4 บ้านเพียเภ้า ที่ตายด้วย โรคลัมปี สกิน

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ลงตรวจวัวในหมู่ 4 บ้านเพียเภ้า ที่ตายด้วย โรคลัมปี สกิน เป็นตัวที่ 2 ซึ่งเทศบาลให้ความรู้ และสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ รถแบคโฮเล็ก ช่วยในการจัดการฝั่งวัวให้ถูกสุขสักษณะ  

[ 18-06-2564 ] Hits:30

 1. จัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ