สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
 

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

ประกาศ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประกาศ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา

[ 15-06-2565 ] Hits:28

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรฯ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรฯ

[ 10-06-2565 ] Hits:36

ประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง

ประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง

[ 09-06-2565 ] Hits:48

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้่าง วันเวลา สถานที่เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้่าง วันเวลา สถานที่เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และระเบียบเกี่ยวกับการเลือก

[ 06-06-2565 ] Hits:44

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ