Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
 

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

วันที่ 20 ก.ย.65 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โดยท่านณฐพล บุญชู นายกเทศมนตรีตำบลคำน้ำเเซบ พร้อมด้วย ท่านประจักษ์ จันทาโทอ่อน ท่านสมจิตร ผันผอง รองนายกเทศมนตรีตำบลคำน้ำเเซบ จัดประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์อพยพน้ำท่วม ปี 2565 โดยได้รายงานสถานการณ์ ปัจจุบัน และการคา

วันที่ 20 ก.ย.65 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โดยท่านณฐพล บุญชู นายกเทศมนตรีตำบลคำน้ำเเซบ พร้อมด้วย ท่านประจักษ์ จันทาโทอ่อน ท่านสมจิตร ผันผอง รองนายกเทศมนตรีตำบลคำน้ำเเซบ จัดประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์อพยพน้ำท่วม ปี 2565 โดยได้รายงานสถานการณ์ ปัจจุบัน และการคาดการ คำสั่งแบ่งหน้าที่ เพื่อเตรียมการอุปกรณ์ สถานที่ อพยพ ในกรณีน้ำท่วมสูง  

[ 20-09-2565 ] Hits:31

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ12สิงหา

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โดยการนำของนายณฐพล บุญชู นายกเทศมนตรีตำบลคำน้ำแซบ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ12สิงหา โดยมี พ.ต.ท.อัครพงษ์ สอนสุภาพ รอง ผกก.ป.ฯ *พ.ต.ท.ฐานะกิจ รัตนพันธ์ สวป.ฯ นำข้าราชการตำรวจจิตอาสา /นักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 20 นาย, กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน ,ผู้นำชุมชน, ประชาชนจิตอาสา และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการชุมชนยั่งยืนฯ บ้านคำนางรวยใต้ รวมทั้งสิ้น...

[ 11-08-2565 ] Hits:53

วันที่ 9 ส.ค. 65 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จัดการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/ 2565 ณ ห้องประชุมแคนค้ำคูณ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โดยมี ฝ่ายสภา คณะผูบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง

วันที่ 9 ส.ค. 65 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จัดการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/ 2565 ณ ห้องประชุมแคนค้ำคูณ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โดยมี ฝ่ายสภา คณะผูบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง

[ 10-08-2565 ] Hits:58

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โดยการนำของนายณฐพล บุญชู นายกเทศมนตรีตำบลคำน้ำแซบ จัด โครงการส่งเสริมอาชีพ เยาวชน ผู้พิการ ผู้ว่างงานกลุ่มสตรีและประชาชน ประจำปี 2565

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โดยการนำของนายณฐพล บุญชู นายกเทศมนตรีตำบลคำน้ำแซบ จัด โครงการส่งเสริมอาชีพ เยาวชน ผู้พิการ ผู้ว่างงานกลุ่มสตรีและประชาชน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมแคนค้ำคูณ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โดยมี ผู้นำหมู่บ้าน กลุ่มสตรี ผู้ว่างงานในตำบลคำน้ำแซบ เข้ารับการฝึกการทำกาแฟ ชา เครื่องดื่ม เพื่อต่อยอดไปประกอบอาชีพในอนาคต  

[ 08-08-2565 ] Hits:68

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ