สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
 

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

ประชุมเตรียมมหกรรมฟื้นฟูหลังน้ำลด รวมพลังซ่อม ร่วมพลังสร้าง รอยยิ้มหลังน้ำลด

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โดยการนำของนายณฐพล บุญชู นายกเทศมนตรีตำบลคำน้ำแซบ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงาน ประชุมเตรียมมหกรรมฟื้นฟูหลังน้ำลด รวมพลังซ่อม ร่วมพลังสร้าง รอยยิ้มหลังน้ำลด ซึ่งจะจัดที่บ้านช่างหม้อ ตำบลคำน้ำแซบ โดยมีกิจกรรมเยี่ยมบูทฟื้นฟูหลังจากน้ำลด ฝึกอาชีพ กิจกรรมสันทนาการ มอบการซ่อมแซมบ้านผู้พิการ กลุ่มปราะบาง ทุนการศึกษานักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจากหน่วยงาน พมจ.

[ 28-11-2565 ] Hits:27

ร่วมประชุม เตรียมการจัดมหกรรมกีฬาตำบลคำน้ำแซบ ซึ่งได้มีการเตรียมการจัดประเภทกีฬา ฟุตบอล วอลเลบอล ตระกร้อ เปตอง เพื่อสร้างความสามัคคีในตำบลโดยมีการแข่งขันในวันที่ 20-22 มกราคม 2566

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โดยการนำของนายณฐพล บุญชู นายกเทศมนตรีตำบลคำน้ำแซบ พร้อมคณะผู้บริหาร ฝ่ายสภา หัวหน้าส่วนบริหารงาน ผู้นำหมู่บ้าน โรงเรียนในเขตเทศบาลร่วมประชุม เตรียมการจัดมหกรรมกีฬาตำบลคำน้ำแซบ ซึ่งได้มีการเตรียมการจัดประเภทกีฬา ฟุตบอล วอลเลบอล ตระกร้อ เปตอง เพื่อสร้างความสามัคคีในตำบลโดยมีการแข่งขันในวันที่ 20-22 มกราคม 2566

[ 21-11-2565 ] Hits:9

วันที่ 17 พ.ย.65 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โดยท่านณฐพล บุญชู นายกเทศมนตรี รับมอบเอกสารการใช้ที่ดินจากกรมธนารักษ์ ในการดูแลพื้นที่ ร.ร.เทศบาลบ้านคำนางรวย ที่เทศบาลรับถ่ายโอนจากสำนักงานปฐมศึกษา เพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน

วันที่ 17 พ.ย.65 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โดยท่านณฐพล บุญชู นายกเทศมนตรี รับมอบเอกสารการใช้ที่ดินจากกรมธนารักษ์ ในการดูแลพื้นที่ ร.ร.เทศบาลบ้านคำนางรวย ที่เทศบาลรับถ่ายโอนจากสำนักงานปฐมศึกษา เพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน

[ 17-11-2565 ] Hits:13

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ