Hot News :

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

นายครรชิตพล สายป้อง

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

พนักงานเทศบาล

 

  

 

นายธิษณ์  ศรีลา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 

 

นางสาวพัชรี  เดชมัด

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 
 
 
 
 

   

นางสาวเกศินี  อินทพรม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 
 

 

 
 
 
 

นายคมสันต์ กลมเกลี้ยง

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 
 

นายบัญชา รักษาโฉม

คนงานทั่วไป

 
 
 
 

 

 
 
 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ