Hot News :

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

  

นายครรชิตพล สายป้อง

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

พนักงานเทศบาล

 

นางสายไหม  ขวัญสูนู

นักวิชาการสาธารณสุข

 

 

นางสาวพัชรี  เดชมัด

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 
     

นางสาวเกศินี  อินทพรม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 

 

นายคมสันต์ กลมเกลี้ยง

พนักงานขับรถยนต์ 

  

นายบัญชา  รักษาโฉม

พนักงานขับรถยนต์ 

 

นางสาวอินทุอร  แวดระแว

คนงาน

 

นายสมัย  แก่นลา

คนงานประจำรถขยะ

 

นายสมยศ  เชื้อโชติ

คนงานประจำรถขยะ

 
 
 
 

 

 
 
 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ